Aller au contenu principal

De strategie

Samen streven we naar een intelligente, duurzame en inclusieve groei. Het einddoel is een hogere tewerkstellingsgraad, productiviteit en sociale cohesie. 

Steun

De partnerschapsovereenkomst omvat de steun van alle fondsen voor de groei en tewerkstelling in België: 

  • Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
  • Het ESF (Europees Sociaal Fonds)
  • Le ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) 
  • Le EFMVZ (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij)