Aller au contenu principal

Wat is een Werkvakantieprogramma?

Je wil naar landen zoals Australië, Canada of Nieuw-Zeeland reizen en er werken om ondertussen ook iets bij te verdienen? Dan is het Werkvakantieprogramma de geknipte oplossing! Het WVP biedt elk jaar aan honderden Belgen de kans een land en de cultuur te ontdekken terwijl ze er ook mogen werken. Aarzel niet om de internationale website van het WVP (ook wel Working Holiday Visa) te raadplegen boordevol praktische informatie.

Work Holiday Visa

5 mogelijke bestemmingen

Belgen kunnen kiezen uit 5 mogelijke bestemmingen: Australië, Canada, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Taiwan. Weet dat Actiris geen inspraak heeft in de toekenning van de WVP’s. We raden je dus aan je kandidatuur in te dienen via de opgegeven websites van elke bestemming.

WVP Australië

De voorwaarden:

 • Tussen 18 en 30 jaar oud zijn en een Belgisch paspoort bezitten
 • Niet vergezeld zijn door personen ten laste
 • Geen job van lange duur aanvaarden (max. 6 maanden) of niet langer dan 4 maanden een studie/opleiding volgen
 • Geen eerder WVP in Australië gevolgd hebben (tenzij je in aanmerking komt voor een 2e Werkvakantievergunning)
 • Over voldoende financiële middelen beschikken om in de behoeften te voorzien bij aanvang van het verblijf (5000 Australische dollar)
 • In het bezit zijn van een retourbiljet of voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet ter plaatse te kopen

Het aantal WVP's voor Australië is onbeperkt. Ze zijn 12 maanden geldig en laten je toe het land te betreden en te verlaten wanneer je wilt. Nog meer informatie? Surf naar de website van de Australische regering.

Website van de Australische regering (in het Engels)

WVP Canada

De voorwaarden:

 • Tussen 18 en 30 jaar oud zijn en een Belgisch paspoort bezitten
 • Niet vergezeld zijn door personen ten laste
 • Geen job van lange duur aanvaarden
 • Geen eerder WVP in Canada gevolgd hebben
 • Over voldoende financiële middelen beschikken om in de behoeften te voorzien bij aanvang van het verblijf (2500 Canadese dollar)
 • In het bezit zijn van een retourbiljet of voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet ter plaatse te kopen
 • Een ziekteverzekering voor de volledige duur van het verblijf hebben

Het WVP is 12 maanden geldig en laat toe het land naar believen te betreden/verlaten.

Het WVP wordt bij loting toegekend. België heeft jaarlijks recht op 750 WVP’ers. Je vindt op de website van de Canadese regering bijkomende informatie hierover.

Regering van Canada - Werkvakantieprogramma

WVP Zuid-Korea

De voorwaarden:

 • Tussen 18 en 30 jaar oud zijn, in het bezit zijn van een Belgisch paspoort dat minstens 15 maanden geldig is en in België wonen op het ogenblik van de aanvraag
 • Niet vergezeld zijn door personen ten laste
 • Een motivatiebrief voor de reis of een verblijfsprogramma kunnen voorleggen
 • Een aanvraagformulier voor een visum voorleggen, alsook een kopie van de identificatiepagina van het paspoort en een kleurenpasfoto
 • Geen job van lange duur aanvaarden (max. 6 maanden) of niet langer dan 6 maanden een studie/opleiding volgen
 • Nog geen gebruik gemaakt hebben van het werkvakantieprogramma Zuid-Korea
 • Over voldoende financiële middelen beschikken om in het begin van het verblijf aan de eigen behoeften te kunnen voldoen (3.000.000 KRW), met bewijs hiervan
 • In het bezit zijn van een retourbiljet dan wel voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet ter plaatse te kopen
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden en een medisch attest kunnen voorleggen
 • Een ziekteverzekering voor de volledige duur van het verblijf afsluiten (die minstens 40.000.000 KRW dekt)
 • De totale werkperiode in Zuid-Korea mag niet langer zijn dan 6 maanden

Goed om te weten:

 • Het WVP is 12 maanden geldig en geeft de mogelijkheid om vrij in en uit het land te reizen.
 • Bepaalde beroepen zijn uitgesloten voor dit type visum en enkel de lessen Koreaans voldoen aan de studievoorwaarden met een werkvakantieprogramma.
 • Zuid-Korea kent jaarlijks 200 WVP’s toe aan Belgische kandidaten.

Bijkomende informatie nodig? Raadpleeg de website van de ambassade van Zuid-Korea.

Ambassade van Zuid-Korea

WVP Nieuw-Zeeland

De voorwaarden:

 • Tussen 18 en 30 jaar oud zijn en een Belgisch paspoort bezitten
 • Niet vergezeld zijn door personen ten laste
 • Geen job van lange duur aanvaarden (max. 12 maanden) of niet langer dan 6 maanden een studie/opleiding volgen
 • Nog niet gebruik hebben gemaakt van een WVP in Nieuw-Zeeland
 • Over voldoende financiële middelen beschikken om in de behoeften te voorzien bij aanvang van het verblijf (4500 Nieuw-Zeelandse dollar)
 • In het bezit zijn van een retourbiljet of voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet ter plaatse te kopen
 • Een ziekteverzekering voor de volledige duur van het verblijf afsluiten

Het WVP is 12 maanden geldig en geeft de mogelijkheid om vrij in en uit het land te reizen. Het aantal WVP's voor Nieuw-Zeeland is onbeperkt.

Voor bijkomende informatie, raadpleeg de website van de regering van Nieuw-Zeeland.

WVP Taiwan

De voorwaarden:

 • Tussen 18 en 30 jaar oud zijn en een Belgisch paspoort bezitten
 • Niet vergezeld zijn door personen ten laste
 • Geen job van lange duur aanvaarden of niet langer dan 6 maanden een studie volgen
 • Nog niet gebruik hebben gemaakt van een WVP in Taiwan
 • Over voldoende financiële middelen beschikken om in de behoeften te voorzien bij aanvang van het verblijf (€ 2.500)
 • In het bezit zijn van een retourbiljet dan wel voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet ter plaatse te kopen
 • Een ziekteverzekering voor de volledige duur van het verblijf afsluiten
 • Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en het medisch dossier van de 3 laatste maanden vóór de aankomst kunnen voorleggen

Het WVP is 6 maanden geldig. Het kan, eens ter plaatse, 1 keer worden verlengd (ten laatste 15 dagen vóór de vervaldatum van het eerste WVP) en biedt de mogelijkheid om het land naar eigen believen binnen te komen/te verlaten.

Taiwan kent jaarlijks 200 WVP’s aan Belgische kandidaten toe. De website van de regering van Taiwan bevat hierover bijkomende informatie.

Regering van Taiwan (in het Engels)