Aller au contenu principal

Van BGDA naar Actiris

Na een staatshervorming in 1989 kwam het werkgelegenheidsbeleid in regionale handen en werd meteen de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BDGA) opgericht. De BGDA nam bevoegdheden over van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In 2007 onderging de BGDA een naamsverandering naar Actiris. Deze naam werd niet willekeurig gekozen, maar is de samentrekking van twee woorden:

 • ACTIEF: het actieve leven
 • IRIS: het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van Actiris

 • 1989: Het werkgelegenheidsbeleid wordt geregionaliseerd na een staatshervorming. Met de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontstaat ook de BGDA.
 • 2003: De regelgeving verandert naar een gezamenlijk beheer van de arbeidsmarkt. Deze bepaling organiseert de samenwerking tussen de twee spelers in tewerkstelling: privé en openbaar. Hiermee wordt het openbare monopolie in tewerkstelling stopgezet.
 • 2005: Interregionale mobiliteit wordt georganiseerd.

De moeilijkheden op de arbeidsmarkt zijn verschillend van regio tot regio. De opleidingen en de Belgische openbare diensten voor arbeidsbemiddeling besluiten samen te werken: er wordt een overeenkomst ondertekend. FOREM, VDAB, Actiris, ADG en Bruxelles Formation werken op verschillende fronten hand in hand:

o De uitwisseling van werkaanbiedingen wordt opgevoerd.

o De voordelen van interregionale mobiliteit worden in de kijker gezet.

o Taalcursussen worden sterk gepromoot.

o Er wordt een methode overeengekomen om de lijst met knelpunten samen te stellen.

 • 2006: Actiris en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen een wederzijds engagement op en ondertekenen het eerste beheerscontract. Dit bepaalt de doelstellingen van Actiris. De regering verbindt zich ertoe haar politiek en budgettair te steunen.

 • 2007: een belangrijk jaar:

o De BGDA wordt Actiris. We verbeteren onze aanwezigheid in Brussel, voornamelijk door de creatie van agentschappen.

o Synerjob ontstaat: de federatie van openbare arbeids- en opleidingsdiensten. Het brengt Actiris, FOREM, VDAB, ADG en BRUSSELS FORMATION samen.

o Een andere grote verandering: na 20 jaar als algemeen directeur gaat Eddy Courthéoux met pensioen. Zijn plaatsvervanger Emiel Meert treedt op als interim-manager.

 • 2011: Grégor Chapelle wordt de nieuwe algemeen directeur. Hij positioneert Actiris als "Solution Provider".
 • 2015: Caroline Mancel staat vanaf nu Grégor Chapelle bij als adjunct-directeur.
 • 2015: De Jeugdgarantie wordt opgezet. Dit garandeert jongeren onder de 30 jaar dat er binnen zes maanden na hun inschrijving een oplossing voor hen wordt gevonden. Dit kan een stage, opleiding, baan of een terugkeer naar school zijn.
 • 2016: Actiris verhuist. Het hoofdkantoor, dat voorheen aan de Anspachlaan was gevestigd, verhuist naar de Astrotoren, het hoogste passieve gebouw van Europa.
 • 2017: Actiris neemt een nieuwe taak op: beschikbaarheidscontrole.
 • 2019: De Jeugdgarantie wordt uitgebreid naar alle nieuwe inschrijvers, ongeacht hun leeftijd. Het staat nu bekend als de 'Oplossingsgarantie voor iedereen'. Dankzij een pact met de werkzoekende wordt binnen twaalf maanden na inschrijving een oplossing gevonden. Of het nu gaat om een baan, opleiding of stage.
 • 2021: De Brusselse regering benoemt Cristina Amboldi tot directrice-generaal van Actiris.