Aller au contenu principal

Voorwaarden

Om te werken als jobstudent moet je:

  • Minstens 15 jaar zijn
  • Onderwijs met volledig leerplan volgen
  • Niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht

Volg je deeltijds onderwijs en ben je minstens 15 jaar, dan kan je onder bepaalde voorwaarden ook als student werken, maar enkel tijdens de schoolvakanties.

Je mag niet als student werken als je:

  • Al meer dan 12 maanden werkt
  • Ingeschreven bent als student in het avondonderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan (minder dan 15u/week)
  • Een niet-bezoldigde stage loopt die deel uitmaakt van je studieprogramma

Welke arbeidsovereenkomst?

De studentenovereenkomst is een schriftelijk document dat je uiterlijk op je eerste werkdag krijgt. De overeenkomst wordt steeds voor een bepaalde duur opgemaakt (maximum 12 maanden). Op je eerste werkdag krijg je van je werkgever ook een exemplaar van het arbeidsreglement. Als er een proefperiode overeengekomen is, zal die minimum 7 dagen en maximum 14 dagen bedragen. Door de ondertekening van een contract ben je meteen gedekt in geval van een arbeidsongeval.

Buitenlandse student

Als student afkomstig van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heb je dezelfde rechten en plichten als Belgische studenten. 

Als niet-Europese buitenlandse student, moet je een geldige verblijfsvergunning hebben voor België en onderwijs met volledig leerplan volgen.

Als je tijdens de schoolvakanties werkt, heb je geen arbeidsvergunning nodig om te werken als student. Werk je daarentegen tijdens het schooljaar, dan moet je nagaan of je toegang hebt tot de Belgische arbeidsmarkt. Deze informatie vind je terug op de identiteitskaart die je in België hebt gekregen. Op je verblijfsvergunning staat vermeld dat je ofwel beperkt toegang hebt tot de arbeidsmarkt, ofwel helemaal geen toegang hebt.

Welk loon?

Je loon hangt af van de sector waarin je werkt. Als je meer informatie wilt over het minimumloon waarop je recht hebt als jobstudent, kan je contact opnemen met de dienst Toezicht op sociale wetten of de website van de FOD Werkgelegenheid raadplegen. 

Studentenwerk en RSZ

Studenten moeten in principe gewone sociale zekerheidsbijdragen betalen voor hun prestaties als jobstudent.

Als student krijg je van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 600 uur (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer.

De uren studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal 2023 zullen buiten het jaarlijks contingent van 600 uren blijven: zonder limiet voor zorgsector en onderwijs.

De werkgever die je in dienst neemt, moet een Dimona-aangifte doen. Dit is een onmiddellijke aangifte van je werk bij de RSZ (Rijksdienst Social Zekerheid). Dankzij deze aangifte kan de RSZ een “teller studentenarbeid” bijhouden. Zowel jij als je werkgever kunnen deze teller raadplegen.
Om als werkende student te weten op hoeveel dagen met bijdragevermindering je nog recht hebt, gebruik de tool student@work50days. Via deze tool kan je een attest printen voor je toekomstige werknemer.

Belastingen

Je moet een belastingaangifte doen ongeacht het bedrag van je loon.

Als je nettoloon een bepaald bedrag overschrijdt, moet je belastingen betalen.

Als je werkgever bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden op je loon, kan je dit bedrag, volledig of gedeeltelijk, van de fiscus terugkrijgen.

Je tewerkstelling als student kan ook gevolgen hebben voor de belastingaangifte van je ouders.

Als je jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag en je nog bij je ouders woont, dan kan je niet meer als persoon ten laste beschouwd worden. Dat bedrag hangt af van verschillende factoren, waaronder de gezinssamenstelling.

FOD Financien - Belasting (studenten)

Kinderbijslag

Zodra je de school verlaat, ben je verplicht om je bij Actiris in te schrijven als jonge werkzoekende.

Met dit statuut heb je nog maximum 360 dagen recht op kinderbijslag. Tijdens deze periode behoud je de kinderbijslag als je niet meer dan 240 uur per trimester werkt. Meer info vind je op de website van Famiris.

Werken net na mijn studies

Na je studies, moet je je inschrijven bij Actiris (als je in Brussel woont) en beginnen aan je beroepsinschakelingstraject. Tijdens deze periode kan je op zoek gaan naar werk.

Je mag na het einde van je studies niet meer werken als student. Er is wel een uitzondering als je je studies beëindigt in juni. Raadpleeg alle informatie over dit onderwerp op de website 'student at work' en op de website van de RVA.

Student at work ONEM - Heb je recht op uitkeringen na studies?

Meer weten

Nog andere vragen? Raadpleeg de meestgestelde vragen in de FAQ van Student@work. Je vindt er ook alle info over studentenjobs.

FAQ's - Student@work