Aller au contenu principal

Diversiteit: een cruciale uitdaging

Voor meer diversiteit op de arbeidsmarkt pleiten en discriminatie bestrijden maken deel uit van de aandachtspunten van Actiris. Ondanks een sterke anti-discriminatiewetgeving in België, is discriminatie een realiteit. De monitoring in functie van de nationaliteit door view.brussels heeft de omvang van het fenomeen aangetoond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft zich gebogen over het fenomeen van intersectionaliteit. Brusselaars worden regelmatig gediscrimineerd op basis van verschillende criteria en niet slechts één.


De uitdaging is groot, want 8 Brusselse werkzoekenden op 10 zijn van buitenlandse afkomst. Brussel is de op 1 na meest kosmopolitische stad ter wereld, na Dubai. Tegelijkertijd hebben veel werkgevers moeite om de profielen te vinden die ze zoeken. Wij zijn ervan overtuigd: superdiversiteit is een oplossing.
Actiris als expert en openbare dienst wil een voorbeeldrol spelen. Een diversiteitsmanager houdt dat in het oog. In onze teams, is de helft van buitenlandse afkomst. 25 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd en het personeel en de directie bestaan voor 66% uit vrouwen.
We willen dus het goede voorbeeld geven, maar vooral ook oplossingen bieden aan burgers en werkgevers. Vandaar het bestaan van Actiris Inclusive, dat uit twee diensten bestaat:

  • De Dienst Diversiteit ondersteunt met diversiteitsplannen de werkgevers in de openbare en privésector die de diversiteit willen versterken. De Dienst Diversiteit begeleidt elk jaar ongeveer 200 bedrijven in de privésector, wat 65.000 werknemers vertegenwoordigt.
  • De Dienst Anti-discriminatie ontvangt en begeleidt werkzoekenden die zich gediscrimineerd voelen.

Geschiedenis

Ontdek de geschiedenis van het diversiteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via deze ludieke tentoonstelling.

 

De partners

Actiris heeft heel wat partners om de diversiteit te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Kom te weten wie ze zijn.

De RNDD

De Raad voor non-discriminatie en diversiteit formuleert voorstellen en zet aan tot nadenken over non-discriminatie- en diversiteitsthema's op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan formuleert hij adviezen voor het Beheerscomité van Actiris.  De samenstelling van de RNDD is een weerspiegeling van het Beheerscomité van Actiris.  Er zetelen vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers in, van Actiris, van de Brusselse minister van Tewerkstelling en van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Heel binnenkort zal hij door een ander orgaan worden vervangen.