Aller au contenu principal

In het kort

Je neemt een werkzoekende aan in je bedrijf om hem op te leiden. Na deze opleiding werf je de stagiair aan met een contract van onbepaalde of bepaalde duur.

Financieel

Je moet geen loon, RSZ of werkgeversbijdragen betalen. Je enige kost is een productiviteitspremie (brutoloon min persoonlijke RSZ, min eventueel het bedrag van de werkloosheidsuitkering of integratietegemoetkoming).

De voorwaarden

Voor jou:

 • De FPIe is mogelijk voor werkgevers in de publieke en de privé-sector, vrije beroepen en vzw's.
 • Je neemt een werkzoekende aan in je bedrijf om hem op te leiden. Er moet een opleidingsplan worden opgesteld en goedgekeurd door Bruxelles Formation.
 • Aan het einde van de opleiding moet je de werkzoekende voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst nemen.
 • De werkzoekende moet worden aangeworven voor een periode die ten minste gelijk is aan de gevolgde opleiding.
 • Je betaalt een productiviteitsbonus rechtstreeks aan de werkzoekende.
  • De premie komt overeen met het normale brutoloon voor de uitgeoefende functie, min 13,07% werknemers-RSZ en min de reële inkomsten die de werkzoekende ontvangt (werkloosheidsuitkering of integratietegemoetkoming).
  • Je betaalt geen RSZ op de productiviteitspremie. De premie is progressief: in het geval van een FPIe van zes maanden, betaal je 80% in de eerste 2 maanden, 90% in de middelste 2 maanden en 100% in de laatste 2 maanden.

De productiviteitspremie wordt alleen tijdens de opleidingsperiode betaald. Wanneer de werkzoekende wordt aangenomen, ontvangt hij een salaris.

Voor de kandidaat:

 • Elke werkzoekende ingeschreven bij Actiris kan een FPIe volgen.
 • Een werkzoekende die deeltijds werkt, kan een deeltijdse FPIe afsluiten.
 • De kandidaat mag nog niet hebben gewerkt voor de werkgever waar hij een FPIe zal volgen.
 • De kandidaat mag zijn vorige job niet hebben opgegeven om te kunnen starten met een FPIe.
 • De FPIe duurt tussen 4 weken en 6 maanden. Een FPIe van 6 maanden kan vervolgens onmiddellijk worden gecombineerd met de premie activa.brussels, wat bijzonder voordelig is.

Aan de slag

Voor meer informatie over de 'FPIe' kan je terecht bij je gespecialiseerde consulent. Of neem contact met ons op via 02/505.79.15.

Heb je al een kandidaat gevonden? Dien je aanvraag in via het online platform 

Heb je nog bijkomende informatie nodig? Dan kan je deze dienst bellen:

02/371.74.81

02/371.76.32