Aller au contenu principal

In het kort

 • Een voordelige oplossing voor iedereen:

Je neemt een werkzoekende aan in je bedrijf om hem op te leiden. Na deze opleiding werf je de stagiair aan met een contract van onbepaalde of bepaalde duur.

 • Een zeer beperkte kost voor jou:

Je moet geen loon, RSZ, werkgeversbijdragen betalen, maar enkel een productiviteitspremie (brutoloon min persoonlijke RSZ, min eventueel het bedrag van de werkloosheidsuitkering of integratietegemoetkoming).

Wat zijn de voorwaarden?

Voor jou:

 • De “FPI en entreprise” is mogelijk voor werkgevers in de publieke en de privé-sector, vrije beroepen en vzw's.
 • Je neemt een werkzoekende aan in je bedrijf om hem op te leiden. Er moet een opleidingsplan worden opgesteld en goedgekeurd door Bruxelles Formation.
 • Aan het einde van de opleiding moet je de werkzoekende voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst nemen.
 • De werkzoekende moet worden aangeworven voor een periode die ten minste gelijk is aan de gevolgde opleiding.
 • De productiviteitspremie wordt alleen tijdens de opleidingsperiode betaald. Wanneer de werkzoekende wordt aangenomen, ontvangt hij een salaris.
 • Het opleidingsplan moet door Bruxelles Formation worden aanvaard.
 • Je betaalt een productiviteitsbonus rechtstreeks aan de werkzoekende.
  • De premie komt overeen met het normale brutoloon voor de uitgeoefende functie, min 13,07% werknemers-RSZ en min de reële inkomsten die de werkzoekende ontvangt (werkloosheidsuitkering of integratietegemoetkoming).
  • Je betaalt geen RSZ op de productiviteitspremie. De premie is progressief: in het geval van een “FPI en entreprise” van zes maanden, betaal je 80% in de eerste 2 maanden, 90% in de middelste 2 maanden en 100% in de laatste 2 maanden.

Voor de kandidaat:

 • Elke werkzoekende ingeschreven bij Actiris kan een “FPI en entreprise” volgen.
 • Een werkzoekende die deeltijds werkt kan een deeltijdse “FPI en entreprise” afsluiten.
 • De kandidaat mag nog niet hebben gewerkt voor de werkgever waar hij een “FPI en entreprise” zal volgen.
 • De kandidaat mag zijn vorige job niet hebben opgegeven om te kunnen starten met een FPIe.
 • De “FPI en entreprise” duurt tussen 4 weken en 6 maanden. Een “FPI en entreprise” van 6 maanden kan vervolgens onmiddellijk worden gecombineerd met de premie activa.brussels, wat bijzonder voordelig is.

In de praktijk?

De volgende stappen:

Voor meer informatie over de “FPIe” kan je terecht bij je gespecialiseerde consulent of neem contact met ons op via 02/505.79.15.

Heb je al een kandidaat gevonden? Dien je aanvraag in via het online platform

Heb je nog bijkomende informatie nodig? Dan kan je deze dienst bellen:

02/371.74.81

02/371.76.32