Aller au contenu principal

€15.900

Het nettobedrag dat je kan aftrekken in de eerste 30 maanden

In het kort

De premie activa.brussels bevat twee financiële voordelen: een verlaging van de salariskosten dankzij een vergoeding en een Premie aanmoedigingssteun voor opleiding.

Minder salariskosten

De formule van activa.brussels is eenvoudig: jij betaalt in de beginperiode slechts een deel van het salaris van je nieuwe medewerker, de rest wordt aangevuld door zijn uitbetalingsinstelling.

De uitkering bedraagt tot 15.900 euro over 30 maanden.

Het bedrag kan verhoogd worden door 'verminderde arbeidsgeschiktheid' en oplopen tot een bedrag van 23 400 euro over 36 maanden.

In beide gevallen wordt de vergoeding proportioneel aangepast bij een deeltijdse functie.

Premie aanmoedigingssteun voor opleiding

In sommige gevallen kan je een aanmoedigingssteun krijgen van maximaal 5000 euro om een opleiding voor je werknemer te bekostigen.

Stapel de voordelen op

De premie activa.brussels is cumuleerbaar met de vermindering van de RSZ-bijdrage die wordt toegekend in Vlaanderen.

Welke werkgevers?

  • Alle werkgevers op Belgisch grondgebied in de privésector kunnen de voordelen van de premie activa.brussels genieten.
  • In de openbare sector is de premie activa.brussels ook mogelijk in verschillende soorten organisaties voor de aanwerving van contractuele (niet-statutaire) werknemers.
  • De arbeidsovereenkomst moet voltijds of op zijn minst halftijds zijn en dit voor onbepaalde duur of voor een minimum van 6 maanden (uitzondering mogelijk voor vervangingscontracten en tijdelijke inschakelingscontracten).

Welke werknemers?

  • De kandidaat heeft al een attest activa.brussels? Het attest is terug te vinden op het My Actiris-account van de kandidaat en is 12 maanden geldig zolang die in Brussel woont.
  • De kandidaat heeft nog geen attest? Dan moet die de aanvraag indienen via dit formulier.

Goed om te weten: de kandidaat moet in Brussel wonen op het moment van de aanwerving én gedurende de looptijd van het contract.

Om de premie aanmoedigingssteun voor de opleiding te ontvangen, moet de kandidaat een activa.brussels-attest hebben en:

  • aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur én voltijds;
  • jonger dan 30 jaar zijn en hoogtens een diploma van het lager secundair onderwijs hebben
  • een opleiding volgen van een erkende instelling of eentje die werd goedgekeurd door een bevoegde opleidings-, beroepsopleidings- of onderwijsinstantie.

Praktisch

Door via Actiris een Brusselse werkzoekende aan te werven, sta je vooraan in de rij om te kunnen genieten van de premie activa.brussels. We stellen je meteen enkele kandidaten voor die aan de juiste voorwaarden voldoen.

Eenmaal je een geschikte kandidaat hebt gekozen, sluit je een arbeidsovereenkomst af en een bijlage bij het activa.brussels-contract met de specifieke bepalingen die overeenstemmen met de reglementering van activa.brussels (zie hieronder).

De werknemer moet de uitkering aanvragen aan het betalingsorgaan door het arbeidscontract en de bijlage activa.brussels van het contract door te sturen uiterlijk op de laatste dag van de vierde maand volgend op de maand van tewerkstelling.

De RVA laat je weten dat je al dan niet recht hebt op een vergoeding. Je moet een Dimona indienen vanaf de eerste werkdag onder de categorie sociaal risico 8 per mail en een kopie hiervan bezorgen aan de medewerker.