Aller au contenu principal

Wat zijn de voorwaarden?

Voor jou:

 • De stage kan plaatsvinden in een bedrijf, een vzw of in de publieke sector
 • De Stage First is voltijds voor een duur van 3 maanden of 6 maanden
 • Het bedrijf wijst iemand aan die instaat voor de stagiair tijdens de hele duur van de Stage First
 • De stage wordt vastgelegd door een stageovereenkomst tussen het bedrijf (begeleider), de stagiair en Actiris

Voor de kandidaat:

 • Jonger dan 30 jaar zijn
 • Maximum een diploma secundair onderwijs hebben
 • Bij Actiris ingeschreven zijn sinds minimum 3 maanden na de studies
 • Geen beroepservaring hebben van meer dan 90 opeenvolgende dagen
 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Geen stage (Overgangsstage in een bedrijf of First) van meer dan 3 maanden hebben gelopen

Financiële aspecten 

De stagiair ontvangt tijdens zijn Stage First:

Op jouw kosten:

 • Een maandelijkse vergoeding van 200 euro bruto, onderworpen aan 11,11% bedrijfsvoorheffing
 • De verplaatsingskosten, zoals voorzien door de paritaire commissie waar je bedrijf van afhangt
 • Verplichte dekking door een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • De kosten van het sociaal secretariaat (bv. Dimona – code STG = Stage)
 • De uitrusting om de stage goed te kunnen uitvoeren
 • Een verblijfsvergoeding: Je betaalt de stagiair zijn verplaatsings- en verblijfskosten als de stagiair tijdelijk en uitzonderlijk niet thuis kan verblijven om zijn stage op een andere plaats uit te voeren dan voorzien in het Begeleidingsplan. De stagiair is nog altijd vrij om te weigeren tijdelijk van thuis weg te zijn

Ten laste van Actiris / RVA: een dagvergoeding van maximum 26,82 euro. 

Hoe vraag je een Stage First aan?

De Stage First-aanvraag kan je enkel indienen via het formulier 'Begeleidingsplan van de stagiair' dat je terugstuurt naar first@actiris.be of naar je werkgeversconsulent.  Als je je werkgeversconsulent nog niet kent, kan je contact opnemen met de Actiris-werkgeverslijn 02/505.79.15 (houd je BTW-nummer bij de hand).