Aller au contenu principal

De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur, maar ook met duurzame ontwikkeling.
Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. Actiris biedt u transparantie in de onderstaande domeinen:

Wie zijn wij ?

Ontdek wie Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, is en wat ze doet.

Beheerscomité

Raadpleeg de vergoedingen van de leden van het Beheerscomité.

Subsidies

Bekijk de voordelen, onderwerpen en bedragen van de subsidies die vorig jaar door Actiris werden toegekend.

Overheidsopdrachten

Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdrachten die vorig jaar door Actiris werden toegekend.

Studies

Maak kennis met de studies die door externe partners voor rekening van Actiris werden uitgevoerd.

Human resources

Bekijk de informatie over de (contractuele en statutaire) werkaanbiedingen van Actiris en de benoemingen en promoties van de statutaire ambtenaren zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS).

NB: de werkaanbiedingen voor statutaire betrekkingen moeten verplicht gepubliceerd worden op de website van Selor en verschijnen bijgevolg niet altijd op onze website.