Aller au contenu principal

Wat is een PWA?

Een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap biedt plaatselijke diensten en banen aan die normaal niet op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Ze geeft werkzoekenden de mogelijkheid om een lokaal integratieproject te ontwikkelen, wat hun herinschakeling op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

Voordelen?

Door een PWA-werknemer aan te werven, help je hem om de weg naar het beroepsleven terug te vinden, terwijl je een fiscaal voordeel geniet.

Voorwaarden?

De personen die een beroep kunnen doen op de diensten van een PWA-werknemer zijn:

  • particulieren
  • lokale overheden (gemeenten, OCMW’s)
  • vzw's en andere niet-commerciële verenigingen
  • onderwijsinstellingen en bedrijven in de land- en tuinbouwsector

Voor welke soort activiteiten?

De activiteiten van de PWA’s zijn divers:

  • Tuinieren
  • Bewaking, begeleiding en omkadering van kinderen of oudere en zieke personen
  • Huiswacht en verzorgen van dieren
  • Hulp bij kleine onderhouds-, herstellings- en schilderwerken
  • Hulp bij het uitvoeren van taken of administratieve formaliteiten,

Kostprijs?

De kostprijs varieert in functie van het soort activiteit.

Meer informatie?

Contacteer het PWA-agentschap van je gemeente voor meer informatie.