Aller au contenu principal

Maatschappelijke rol 

Elk Brussels plaatselijk bestuur werkt op een diversiteitsbeleid en stelt zijn eigen actieplan op dat zich focust op het personeel, maar ook de gebruikers en klanten.

Het diversiteitsbeheer past in het wettelijk kader ter bestrijding van de discriminatie op de arbeidsmarkt en maakt ook deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de voorbeeldrol van de openbare instellingen. 

De plaatselijke besturen moeten er op termijn voor zorgen dat de diversiteit van de bevolking wordt weerspiegeld in de samenstelling van hun personeel. Het diversiteitsbeheer moet aan iedereen arbeids- en carrièremogelijkheden bieden die in lijn liggen met zijn of haar vaardigheden en doelstellingen, in een werkomgeving die verschillen respecteert en integratie bevordert.

Het Gewest voorziet een subsidie om werkzoekenden aan te werven uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad.

Wat is een diversiteitsplan? 

De wet voorziet dat elk Brussels plaatselijk bestuur een diversiteitsbeleid uitwerkt dat wordt geconcretiseerd in een tweejarig actieplan diversiteit. Dit diversiteitsplan is gebaseerd op de stand van zaken van de diversiteit binnen het personeel van het bestuur. Het wordt gestructureerd rond de analyse van vier organisatiedomeinen: het beheer van human resources, de arbeidsorganisatie, de organisatiecultuur en de externe positionering. Voor elke as formuleert het bestuur doelstellingen op basis van de stand van zaken. Deze doelstellingen vormen het diversiteitsplan.

Hoe voer ik mijn plan uit?

Als plaatselijk bestuur wijs je eerst een medewerker aan die instaat voor de voorbereiding, het opstellen, de uitvoering en de opvolging van een diversiteitsplan. De diversiteitsconsulenten van Actiris kunnen hem begeleiden bij elk van deze stappen.

Het vertrekpunt van het plan is een stand van zaken van de diversiteit in je bestuur. Die wordt opgesteld op basis van statistische gegevens van het bestuur, die vervolgens de evaluatie van effecten van het diversiteitsbeleid mogelijk maken, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Deze stand van zaken analyseert 4 pijlers:

  • Human resources: de informatie en interne communicatie, de aanwerving en de selectie, het onthaal en de integratie, de opleiding en de sensibilisering, de loopbaan en de evaluatie.
  • Algemene arbeidsorganisatie: meer bepaald de arbeidsvoorwaarden en de beëindiging van de arbeidsverhouding.
  • Organisatiecultuur: hoe staat de organisatie tegenover diversiteit en de bestrijding van discriminatie?
  • Externe positionering en de omgang met burgers, gebruikers en klanten.

Voor elke pijler formuleer je doelstellingen op basis van je stand van zaken. Deze doelstellingen vormen het diversiteitsplan.

Nadat je je plan hebt opgesteld, leg je het voor advies voor aan de overlegorganen en wordt het gevalideerd door de beslissingsorganen van het plaatselijk bestuur. Het plan moet worden geïntegreerd in de strategie van je bestuur.

Het diversiteitsplan heeft een looptijd van twee jaar. De evaluatie van het plan na deze twee jaar dient als basis voor de stand van zaken van het volgende plan.

Plaatselijke besturen met een diversiteitsplan

Raadpleeg hieronder de lijst met plaatselijke besturen die een diversiteitsplan hebben.

Meer info

Meer weten? Neem contact op met Actiris door onderstaand formulier in te vullen.

Of neem contact op met Gewestelijke Overheidsdienst Brussel per telefoon op het nummer: 02 800 32 06 of via e-mail: bpl.subsides@sprb.brussels

Contacteer ons