Aller au contenu principal

In het kort

Leid je nieuwe medewerkers op naar de noden van je onderneming. Je nieuwe medewerker kan, in de eerste zes maanden, een complete algemene of technische opleiding volgen, speciaal samengesteld voor de nieuwe baan.

De opleiding kan gaan over zeer uiteenlopende domeinen zoals bouw, hout, industrie, bewaking, milieu, horeca, non-profit, secretariaat, transport, handel, biotechnologie,…

50%

financiering voor het opleiden van je nieuwe medewerkers: een interessant duwtje in de rug!

Financieel

De opleidingscheque wordt voor 50% door Actiris gefinancierd met een maximumbedrag van € 2.250 . Het resterend bedrag betaalt je organisatie.

Voorwaarden als werkgever

  • Je bedrijfszetel is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen.
  • Je geeft de werkzoekende een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst betreft minstens een halftijdse betrekking.

Voorwaarden voor de kandidaat

De werkzoekende moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en bij Actiris zijn ingeschreven.

Hij moet bovendien aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Maximum een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) hebben
  • Sinds twee jaar bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende
  • Minstens 46 jaar oud zijn
  • Een erkende handicap hebben

Praktisch

VÓÓR hij een arbeidsovereenkomst ondertekent moet de werkzoekende een “waardebon” voor een opleidingscheque aan zijn Actiris-consulent vragen.

NA de aanwerving of de vestiging als zelfstandige:

  • Moet de waardebon ingevuld en teruggestuurd worden met een kopie van de arbeidsovereenkomst of het bewijs van de vestiging als zelfstandige
  • Moet de werkzoekende zijn opleiding starten bij een instelling die hij in overleg met zijn werkgever heeft gekozen
  • Zal de nieuwe zelfstandige zijn opleiding bij het opleidingscentrum van zijn keuze volgen