Aller au contenu principal

In het kort

Je ontvangt een werkzoekende voor een stage. De samenwerking wordt ook ondertekend.

De kosten blijven beperkt dankzij een barema voor industriële opleidingen (bijv. > 21 jaar oud  = €1035,20 volgens het barema van mei 2024, dit kan worden geïndexeerd).

Voor meer informatie kan je de infofiche raadplegen onderaan deze pagina en neem je contact op met met de VDAB voor een Nederlandstalige stagiair en Bruxelles Formation als de stagiair Franstalig is.

Voorwaarden

Voor jou

 • Elke werkgever (zowel uit de profitsector als de non-profitsector) kan een Beroepsinlevingsstage afsluiten.
 • Bij de Beroepsinlevingsstage hoort ook een opleidingsplan. Dit maakt deel uit van de overeenkomst van de beroepsinlevingsstage. Het opleidingsplan zal worden bekeken en goedgekeurd door de bevoegde instanties (Bruxelles Formation of VDAB), afhankelijk van de taal van de stagiair.

 

Voor de kandidaat

 • Alle werkzoekenden die zich met jouw hulp willen vormen, komen in aanmerking.
 • Ook werkzoekenden van buiten de EER of uit Zwitserland, kunnen met een werkvergunning aan de slag als stagiair.
 • Ontvangt de stagiair een vergoeding? Dan moet de kandidaat voor het begin van de stage een aanvraag tot ontheffing indienen bij Actiris.  

Praktisch

De overeenkomst bevat:

 • De identiteit van de partijen.
 • De plaats van de stage.
 • Het doel en de duur.
 • Het dag- en weekschema. Hierbij is het belangrijk te weten dat een weekschema niet korter mag zijn dan dat van een halftijdse.
 • De afgesproken vergoeding of de wijze en basis van bepaling. Het minimum werd vastgelegd volgens de schaal die van toepassing is op bedrijfsstagiairs (wet van 19 juli 1983).
 • De manier waarop een Beroepsinlevingsstage kan worden beëindigd.
 • Een opleidingsplan dat werd goedgekeurd door Bruxelles Formation of VDAB.