Aller au contenu principal

In het kort

Je ontvangt een werkzoekende voor een stage.

De samenwerking wordt ook ondertekend.

Beperkte kosten voor jou :

Lagere kosten: het gaat om een barema voor industriële opleidingen (bijv. > 21 jaar oud = € 812,90, barema op 01.03.2020, die kan worden geïndexeerd). Voor meer informatie kan je de infofiche raadplegen onderaan deze pagina en neem je contact op met Bruxelles Formation als de stagiair Franstalig is en met de VDAB voor een Nederlandstalige stagiair.

Voorwaarden ?

Voor jou

Elke werkgever uit zowel de profitsector als de non-profitsector kan een BIS afsluiten.

 

Voor de kandidaat

Iedereen die zich met jouw hulp wil vormen. 

Ook mogelijk voor buitenlandse stagiairs (buiten de EER of Zwitserland) met een werkvergunning.

Voor werklozen die een vergoeding ontvangen, moet de stagiair voor het begin van de stage een aanvraag tot ontheffing indienen bij Actiris

Praktisch!

De overeenkomst bevat :

  • De identiteit van de partijen
  • De plaats van de stage
  • Het doel en de duur
  • Het dag- en weekschema. Hierbij is het belangrijk te weten dat een weekschema niet korter mag zijn dan dat van een halftijdse
  • De afgesproken vergoeding of de wijze en basis van bepaling. Het minimum werd vastgelegd volgens de schaal die van toepassing is op bedrijfsstagiaires (wet van 19 juli 1983)
  • De wijze waarop een BIS kan worden beëindigd

Bij de BIS hoort ook een opleidingsplan. Dit maakt deel uit van de overeenkomst van de beroepsinlevingsstage. Het opleidingsplan zal worden bekeken en goedgekeurd door de bevoegde instanties (Bruxelles Formation of VDAB), afhankelijk van de taal van de stagiair.