Aller au contenu principal

In het kort

Het gaat om een RSZ-korting die beperkt is tot 4.000 € per kwartaal voor de eerste werknemer die je in dienst neemt. Er wordt ook een vermindering van de werkgeversbijdragen toegekend wanneer je de volgende 5 werknemers aanwerft.

Vanaf je tweede medewerker, tot en met je zesde, krijg je ook vermindering. (De voorafgaande verminderingen van de eerste tot de vijfde werknemer worden overgeheveld.) 

Wist je dat er nog andere kortingen bestaan? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het onderstaande formulier voor meer informatie.

Voorwaarden

Voor jou

  • Je hebt recht op deze maatregel als je een werkgever uit de privésector bent, die voor de eerste keer personeel aanwerft of die na de eerste of de tweede werknemer bijkomend personeel in dienst neemt.
  • Je hebt nog nooit RSZ-bijdragen betaald of je hebt sinds minstens 4 opeenvolgende trimesters vóór de aanwerving van de eerste werknemer geen bijdragen betaald. Als er sprake is van een 'vervanging' binnen een technische bedrijfseenheid voor een bepaalde periode, dan kan het voordeel niet worden toegepast.
  • Een nieuw aangeworven werknemer mag geen werknemer vervangen die in de laatste 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving in dezelfde technische bedrijfseenheid was tewerkgesteld.
  • Zowel werkgevers die vóór 2022, als diegene die vanaf 2022, een eerste werknemer aanwerven, kunnen ook in 2022 en erna onbeperkt in de tijd gebruik maken van de korting.
  • Concreet betekent dit dat als uw werknemer een loon verdient van ongeveer 5.330 € bruto of meer, u toch patronale RSZ-bijdragen moet betalen voor de eerste werknemer

Voor de kandidaat

De werknemer moet aan geen enkele bijzondere voorwaarde voldoen.

Alle arbeidsovereenkomsten komen in aanmerking: van uitzendwerk tot een contract van onbepaalde duur. 

Bepaalde categorieën werknemers komen echter niet in aanmerking voor deze maatregel: leerlingen, gelegenheidswerknemers, dienstbodes, jobstudenten enz.

Praktisch

Er worden geen formaliteiten gevraagd. Enkel de RSZ-aangifte moet worden ingevuld waarbij je vermeldt voor welke kwartalen en voor welke werknemers je de vermindering aanvraagt.

Vragen

Bel ons op het nummer 02 505 79 15 of gebruik onderstaand formulier.