Aller au contenu principal

Diversiteit aanmoedigen op het werk betekent iedereen gelijke kansen bieden en de werkplek de maatschappij laten weerspiegelen. Het is een echte meerwaarde voor je bedrijf.

Door actie te ondernemen voor meer diversiteit zal je:

  • Nieuw talent ontwikkelen
  • Je medewerkers aanmoedigen
  • De waarden van je bedrijf versterken
  • De creativiteit, de innovatie en de prestaties van je teams verhogen

Hoe pak je dit aan? Hoe overwin je de moeilijkheden of zelfs terughoudendheid die intern, maar ook extern zouden kunnen ontstaan?

Actiris begeleidt gratis de Brusselse werkgevers die de diversiteit in hun bedrijf willen bevorderen. Meer bepaald in de aanwerving en het beheer van de werknemers, maar ook in interne en externe communicatie.

Ontdek alle oplossingen die Actiris voorstelt in functie van je profiel.

Contacteer ons