Aller au contenu principal

In het kort

  • Uitkering activa.brussels:

je kan deze uitkering aftrekken van het nettosalaris van je werknemer. Zijn salaris blijft hetzelfde, want het ene deel komt van jou terwijl het andere deel wordt betaald door zijn uitbetalingsinstelling.

- De premie activa.brussels bedraagt tot 15.900 euro over 30 maanden

- De uitkering activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» bedraagt tot 23.400 euro over 36 maanden

  • De aanmoedigingssteun voor opleiding:

in sommige gevallen kan je een aanmoedigingssteun krijgen van maximaal 5000 euro om een opleiding voor je werknemer te bekostigen.

  • Stapel de voordelen op:

activa.brussels is cumuleerbaar met de vermindering van de RSZ-bijdrage die wordt toegekend in Vlaanderen.

Voorwaarden ?

€15.900

Het nettobedrag dat je kan aftrekken in de eerste 30 maanden

Voor jou                                   

  • Alle werkgevers in de privésector kunnen genieten van de voordelen van activa.brussels.
  • In de openbare sector is de premie activa.brussels ook mogelijk in verschillende soorten organisaties voor de aanwerving van contractuele (niet-statutaire) werknemers.
  • De arbeidsovereenkomst moet voltijds of op zijn minst halftijds zijn en dit voor onbepaalde duur of voor een minimum van 6 maanden.

Voor de kandidaat

  • De kandidaat beschikt over een attest activa.brussels.
  • Dit attest is beschikbaar voor elke Brusselse niet-werkende werkzoekende die reeds 12 maanden is ingeschreven bij Actiris. In sommige gevallen kan de werkzoekende meteen gebruikmaken van het attest (zie informatiefiche onderaan).
  • Er bestaan twee soorten attesten: activa.brussels en activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» (omwille van medische redenen). Afhankelijk van de situatie van je kandidaat kan hij genieten van het ene of het andere attest.
  • Als hij bepaalde stages of opleidingen heeft gevolgd bij Actiris, Bruxelles Formation of VDAB Brussel of geniet van bepaalde tewerkstellingsprogramma’s, dan zou de voorwaarde van 12 maanden inschrijving kunnen vervallen en kan hij genieten van activa.brussels vanaf de eerste dag dat de kandidaat is ingeschreven.

Praktisch!

De volgende stappen :

Door via Select Actiris een Brusselse werkzoekende aan te werven, sta je vooraan in de rij om te kunnen genieten van de premie activa.brussels. We stellen je meteen enkele kandidaten voor die aan de juiste voorwaarden voldoen.

Eenmaal je een geschikte kandidaat hebt gekozen, sluit je een arbeidsovereenkomst af en een bijlage bij het activa.brussels-contract met de specifieke bepalingen die overeenstemmen met de reglementering van activa.brussels.

De werknemer vraagt vervolgens zijn uitkering aan bij zijn betalingsinstelling met zijn arbeidsovereenkomst en zijn arbeidscontract activa.brussels als bijlage en de bijlage bij het activa.brussels-contract.

 

Om een activa.brussels-uitkering te ontvangen, moet je ten vroegste de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin de werknemer actief was een elektronische verklaring indienen. De werknemer moet hiervan ook een kopie ontvangen.