Aller au contenu principal

€15.900

Het nettobedrag dat je kan aftrekken in de eerste 30 maanden

In het kort

Minder salariskosten

De formule van activa.brussels is eenvoudig: jij betaalt in de beginperiode slechts een deel van het salaris van je nieuwe medewerker, de rest wordt aangevuld door zijn uitbetalingsinstelling.

De premie activa.brussels bedraagt tot 15.900 euro over 30 maanden.

De premie activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» bedraagt tot 23.400 euro over 36 maanden.

Steun voor opleidingen mogelijk

In sommige gevallen kan je een aanmoedigingssteun krijgen van maximaal 5000 euro om een opleiding voor je werknemer te bekostigen.

RSZ-vermindering mogelijk

activa.brussels is cumuleerbaar met de vermindering van de RSZ-bijdrage die wordt toegekend in Vlaanderen.

 

Welke werkgevers?

  • Alle werkgevers in de privésector kunnen genieten van de voordelen van activa.brussels.
  • In de openbare sector is de premie activa.brussels ook mogelijk in verschillende soorten organisaties voor de aanwerving van contractuele (niet-statutaire) werknemers.
  • De arbeidsovereenkomst moet voltijds of op zijn minst halftijds zijn en dit voor onbepaalde duur of voor een minimum van 6 maanden.

Welke werknemers?

  • De kandidaat heeft een activa.brussels-attest. Dit attest is beschikbaar voor elke Brusselse niet-werkende werkzoekende die gedurende de afgelopen 18 maanden ten minste 312 dagen bij Actiris ingeschreven was. In sommige gevallen kan de werkzoekende het meteen gebruiken (zie infofiche onderaan).
  • Er bestaan twee soorten attesten: activa.brussels en activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» (omwille van medische redenen). Afhankelijk van de situatie van je kandidaat kan hij gebruik maken van het ene of het andere attest.
  • Heeft de kandidaat bepaalde stages of opleidingen gevolgd bij Actiris, Bruxelles Formation of VDAB Brussel?Of haalt hij al voordeel uit bepaalde tewerkstellingsprogramma’s, dan zou de voorwaarde van 12 maanden inschrijving kunnen vervallen en kan hij genieten van activa.brussels vanaf de eerste dag dat de kandidaat is ingeschreven.

Praktisch

Door via Actiris een Brusselse werkzoekende aan te werven, sta je vooraan in de rij om te kunnen genieten van de premie activa.brussels. We stellen je meteen enkele kandidaten voor die aan de juiste voorwaarden voldoen.

Eenmaal je een geschikte kandidaat hebt gekozen, sluit je een arbeidsovereenkomst af en een bijlage bij het activa.brussels-contract met de specifieke bepalingen die overeenstemmen met de reglementering van activa.brussels (zie hieronder).

De werknemer vraagt vervolgens zijn uitkering aan bij zijn betalingsinstelling met zijn arbeidsovereenkomst, zijn arbeidscontract activa.brussels en de bijlage bij het activa.brussels-contract.

Om een activa.brussels-premie te ontvangen, moet je ten vroegste de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin de werknemer actief was een elektronische verklaring indienen. De werknemer moet hiervan ook een kopie ontvangen.