Aller au contenu principal

In het kort

€1000 per trimester: dat is de maximale korting op werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid die je kan ontvangen. Het doel van deze premie is om meer 61-plussers aan het werk te zetten en aan het werk te houden. 

Voorwaarden

Voor jou

  • De vestigingseenheid is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Deze korting geldt voornamelijk voor de privésector, uitgezonderd bepaalde paritaire comités (bv. 319.01, 319.02, 327 et 329).

Voor de medewerker

  • De werknemer moet 61-66 jaar zijn.
  • Zijn of haar bruto trimestrieel inkomen is lager dan of gelijk aan €8.000 (10.667 € vierde kwartaal).
  • De medewerker valt onder alle socialezekerheidsregelingen en behoort tot categorie 1 in het kader van structurele kortingen (uitgesloten: sociale maribel en beschutte werkplaatsen).
  • Zowel medewerkers die je in dienst neemt (en de juiste leeftijd hebben bereikt) als medewerkers die al in dienst waren, komen in aanmerking.

Praktisch

Laat je DmfA (Multifunctionele aangifte/RSZ) weten op welke korting je per medewerker en per beroep recht hebt.

DmfA