Aller au contenu principal

Duaal leren

Dankzij deze opleiding kunnen jongeren onder de 25 jaar in dezelfde week theorielessen combineren met werken in een bedrijf. Dat bedrijf leidt op die manier nieuwe medewerkers op volgens de noden van zijn activiteit.

Wil je gemotiveerde jonge mensen opleiden en helpen integreren in het bedrijfsleven ? Actiris begeleidt je in dit proces.

 • In Brussel volgen jongeren opleidingen in een breed gamma van sectoren: media, handel, voeding, economie, industrie, bouw, diensten, landbouw en management.
 • Als een jongere in een bedrijf wordt opgeleid, zet hij vaak zijn carrière verder in hetzelfde bedrijf. Je leidt dus een toekomstige medewerker dus op in functie van de behoeften van je bedrijf.
 • De kosten zijn zeer beperkt:
  • Minimale maandelijkse vergoeding
  • Vaste kosten voor de jongeren (sociaal secretariaat, verzekeringen, enz.)
  • Verplaatsingskosten
  • RSZ-bijdrage
 • Je kunt genieten van de Actiris Mentorpremie van 1.750 euro netto per jaar voor elke mentor die 1 tot 4 stagiairs begeleidt.

Als een Brusselse leerling jonger is dan 18 jaar en zijn opleidingsjaar met succes heeft beëindigd, dan betaalt Actiris hem de « Premie jongere in alternerende opleiding » uit.

82 %

van de jongeren beginnen onmiddellijk te werken na hun stage, vaak bij dezelfde werkgever. De duale opleiding kan dus als een nieuwe vorm van rekruteren worden beschouwd.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor jou:

Om de stagiairs te begeleiden, moet je een mentor aanstellen die voldoet aan 2 voorwaarden :

De mentor heeft

 • 5 jaar relevante beroepservaring

EN

 • een getuigschrift van een met succes gevolgde mentoropleiding ;
 • OF een ervaringsbewijs dat aantoont dat de mentor de gepaste competenties heeft om mentor te zijn ;
 • OF een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat aangeleerd wordt in het kader van de opleiding.

De mentor bekijkt het opleidingsplan van de stagiair, bepaalt welke taken hem zullen worden toevertrouwd en doet de opvolging.

 • Je bedrijf zal ook moeten worden erkend als een leerbedrijf.
 • Om te kunnen genieten van de Mentorpremie moet de stage minimum 6 maanden duren.
 • Je moet een werkgever in de privé- of overheidssector zijn die werknemers in dienst heeft of kan hebben en je vestigingsplaats (= stageplaats) bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De vestigingsplaats (= stageplaats) bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De mentor mag minimaal 1 en maximaal 4 leerlingen tegelijk begeleiden.

Voor wat de kandidaat betreft:

 • De jongere moet jonger zijn dan 25 jaar.
 • De stage moet minstens 6 maanden duren.
 • De praktische opleiding vindt plaats in het kader van een arbeidscontract of een leerovereenkomst :
  • een industriële leerovereenkomst
  • een leerovereenkomst afgesloten in toepassing van de reglementering betreffende middenstandsopleidingen
  • een beroepsinlevingsstage
  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

In de praktijk?

De volgende stappen:

 • Je consultant Duaal Leren bij Select Actiris contacteren die je in het proces te zal begeleiden (duaalleren@actiris.be).
 • Je bedrijf als leerbedrijf laten erkennen.
 • Ervoor zorgen dat iemand in je bedrijf de rol van mentor op zich kan nemen. Er bestaan mentoropleidingen. 

Gespecialiseerde diensten