Aller au contenu principal

In het kort

Enkele dagen theorieles en de rest van de week werken. Dat is waar jongeren onder de 25 jaar voor kiezen met de formule van duaal leren. Als bedrijf krijg je hierdoor de kans om jonge medewerkers te vormen naar de noden van je bedrijf. Actiris begeleidt je in dit proces.

In Brussel volgen jongeren opleidingen in een breed gamma van sectoren: media, handel, voeding, economie, industrie, bouw, diensten, landbouw en management.

Als een jongere in een bedrijf wordt opgeleid, zet hij vaak zijn carrière verder in hetzelfde bedrijf. Je leidt dus een toekomstige medewerker op.

82 %

van de jongeren beginnen onmiddellijk te werken na hun stage, vaak bij dezelfde werkgever. De duale opleiding kan dus als een nieuwe vorm van rekruteren worden beschouwd.

Nieuwigheden

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de mentorpremie uit te breiden (mentorpremie II) om de economie te stimuleren.

De hervorming is tijdelijk en is van toepassing op nieuwe stages die beginnen tussen 01/09/2021 en 30/06/2022 voor een duur van minimum 6 maanden. Voor contracten die al lopen voor 1 september 2021, worden de 6 maanden werkervaring vanaf die datum meegeteld.

Concreet wordt het bedrag van de bonus verhoogd van 1 750 euro tot 3 000 euro per stagiair (max. 4) en wordt de leeftijdsvoorwaarde geschrapt. Deze nieuwe premie kan niet worden gecombineerd met de hieronder vermelde mentorpremie I.

Ontdek de mentorpremie II

Kosten en premie

De kosten zijn zeer beperkt:

 • Minimale maandelijkse vergoeding
 • Vaste kosten voor de jongeren of stagiairs (sociaal secretariaat, verzekeringen, enz.)
 • Verplaatsingskosten
 • RSZ-bijdrage

Je kunt genieten van een mentorpremie I van 1.750 euro netto per jaar voor elke mentor die 1 tot 4 stagiairs begeleidt.

Als een Brusselse leerling jonger is dan 18 jaar en zijn opleidingsjaar met succes heeft beëindigd, dan betaalt Actiris hem de « Premie jongere in alternerende opleiding » uit. De stagiair moet de aanvraag binnen de termijn indienen.

Voorwaarden als werkgever

Om de stagiairs te begeleiden, moet je een mentor aanstellen die voldoet aan 2 voorwaarden:

De mentor heeft 5 jaar relevante beroepservaring...

EN een getuigschrift van een met succes gevolgde mentoropleiding 

OF een ervaringsbewijs dat aantoont dat de mentor de gepaste competenties heeft om mentor te zijn

OF een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat aangeleerd wordt in het kader van de opleiding.

De mentor bekijkt het opleidingsplan van de stagiair, bepaalt welke taken hem zullen worden toevertrouwd en doet de opvolging.

 • Je bedrijf zal ook moeten worden erkend als leeronderneming.
 • Om te kunnen genieten van de mentorpremie I, moet de stage minimum 6 maanden duren.
 • Je bent een werkgever in de privé- of openbare sector die werknemers in dienst heeft of kan hebben;
 • De vestigingsplaats (= stageplaats) bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De mentor mag minimaal 1 en maximaal 4 leerlingen tegelijk begeleiden.

Voorwaarden voor de jongeren of de stagiair

 • De jongere moet jonger zijn dan 25 jaar.
 • De stage moet minstens 6 maanden duren.
 • De praktische opleiding vindt plaats in het kader van een arbeidscontract of een leerovereenkomst:
  • Een industriële leerovereenkomst
  • Een leerovereenkomst afgesloten in toepassing van de reglementering betreffende middenstandsopleidingen
  • Een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

Aan de slag

Wil je er aan beginnen? Neem de volgende stappen:

 • Contacteer Actiris via onderstaand formulier. Een consultant Duaal Leren zal je begeleiden bij elke stap. 
 • Laat je bedrijf als leerbedrijf erkennen.
 • Zorg ervoor dat iemand in je bedrijf de rol van mentor op zich kan nemen. Ziehier het aanbod aan mentoropleidingen

ContactGespecialiseerde diensten