Aller au contenu principal

In het kort

Eurodyssey is een uitwisselingsprogramma van de Vergadering van de Europese Regio’s die jongeren tussen 18 en 30 jaar de mogelijkheid biedt om een beroepsstage te lopen in het buitenland, gelinkt aan hun studiedomein.

Als private of openbare onderneming, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je aan dit programma meewerken en van volgende diensten gebruikmaken:

  • Actiris selecteert voor je een stagiair, een gemotiveerde kandidaat die het meest aan je verwachtingen voldoet en afkomstig is uit een Europese regio die lid is van het programma
  • Actiris en Brussels International (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) beheren het onthaal van de stagiair, inclusief verblijfsaccommodatie en taallessen
  • Actiris maakt de stageovereenkomst op die de taken en verantwoordelijkheden van de stagiair nauwkeurig beschrijven, en die vervolgens door alle betrokken partijen wordt ondertekend (Actiris, de stagiair en de stageonderneming)
  • Elke Brusselse werkgever uit de privé- of publieke sector kan van het Eurodyssey-programma gebruikmaken

Welke verplichtingen heb jij als werkgever?

Je ziet erop toe dat de stagiair daadwerkelijk de nodige competenties voor de functie kan ontwikkelen en ondersteunt de integratie van deze jongere in je onderneming.

Je duidt een mentor aan die de stagiair gedurende de volledige stage zal begeleiden en evalueren.

Meer info

Raadpleeg de Eurodyssey-gids voor ondernemingen.