Aller au contenu principal

Onze waarden

In onze werking hechten we enorm veel belang aan de volgende waarden:

 • Samenwerking
 • Respect
 • Oplossingsgerichtheid

Deze waarden werden gedefinieerd in samenwerking met alle medewerkers van Actiris.

Interne diversiteit

Diversiteit op het werk is niet alleen een van onze doelstellingen, het is ook onze dagelijkse realiteit. Het personeel bij Actiris weerspiegelt de Brusselse bevolking. Actiris promoot een anti-discriminatie- en diversiteitsbeleid, zowel intern als extern.

Dit betekent concreet:

 • Een gelijke behandeling zonder discriminatie op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst en filosofische of religieuze overtuiging, gezondheidstoestand;
 • Een gelijke behandeling (functie, aanwerving en bevordering) van de personeelsleden ongeacht hun geslacht, afkomst, scholingsgraad, seksuele geaardheid of eventuele handicap gedurende de hele carrière bij Actiris (rechten en plichten, opleiding, promotie).

Werken bij Actiris, betekent dus deel uitmaken van een multidisciplinaire, menselijke, dynamische en publieksgerichte onderneming.

Je kan ons diversiteitsplan 2022-2023 hier lezen!

Wil je de transscriptie van deze video ontdekken? Die is hier beschikbaar.

De voordelen

Actiris hecht als werkgever belang aan het welzijn van de werknemers. Daarom bieden wij al onze medewerkers:

 • Waarden die verankerd zijn in ons dagelijks leven: toepassing van ons gelijkekansenbeleid, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid
 • Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, flexibele uurroosters en de mogelijkheid tot thuiswerk indien de functie het toelaat
 • Een investering in je professionele ontwikkeling via opleidingen die op je functie en behoeften zijn afgestemd (11 dagen per jaar)
 • Werken bij een duurzame werkgever: gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets wordt aangemoedigd (gratis abonnementen Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS en een fietsvergoeding voor de fietsverplaatsingen)
 • Sociale en medische voorzieningen zoals de organisatie van opsporingscampagnes, de tussenkomst in bepaalde medische kosten, een hospitalisatie- en tandzorgverzekering
 • Voordelen voor kinderen: sinterklaascheques en sinterklaasfeest, kinderopvang voor zieke kinderen, premie voor vakantieactiviteiten
 • Initiatieven rond deeleconomie (bibliotheek, uitleendienst voor divers materiaal enz.), culturele activiteiten tegen verlaagde prijs enzovoort

Wij moeten ook de geldende wet- en regelgeving respecteren, net als de rechten en plichten die de algemene principes van het openbaar ambt vormen. Bijvoorbeeld:

 • Het belang van de werknemer moet wijken voor het algemeen belang.
 • Dezelfde dienstverlening bieden aan alle klanten.
 • Geen profijt of enig voordeel halen uit activiteiten.
 • Giften of cadeaus van klanten, rechtstreeks of via een tussenpersoon, krijgen of eisen is niet toegelaten.
 • Gedrag dat het vertrouwen van het publiek in de openbare dienst in het gedrang kan brengen, vermijden, zelfs buiten de uitoefening van de functie.
 • Beschermen van de persoonlijke levenssfeer, zowel tegenover onze klanten als tegenover onze collega’s.
 • Discriminatie bestrijden op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst of filosofische en religieuze overtuigingen.
 • Het neutraliteitsprincipe respecteren.

Duurzame ontwikkeling

Actiris stelt als openbare instelling het voorbeeld op het vlak van duurzame ontwikkeling:

 • Een centrale zetel met het label Ecodynamische onderneming 3 sterren

We mochten in februari 2020 het Label Ecodynamische Onderneming in ontvangst nemen voor onze zetel in de Astrotoren. Het Label Ecodynamische Onderneming, dat wordt toegekend door Leefmilieu Brussel met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beloont bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen, die stappen ondernemen om de impact van hun activiteit op het leefmilieu te verkleinen.