Aller au contenu principal

Werken als statutair

De statutaire ambtenaren vallen onder een Besluit, dat het 'statuut' wordt genoemd.

De statutaire en contractuele personeelsleden zijn aan dezelfde arbeidsvoorwaarden onderworpen. Dit geldt onder andere voor de opleidingen, verlofregeling, loonschalen en bijbehorende voordelen. Voor andere aspecten, zoals het pensioen of doorgroeimogelijkheden naar kaderfuncties, zijn de bepalingen echter anders.

De statutaire wervingsprocedure verloopt volgens een officieel selectieproces dat via Selor wordt georganiseerd.

Solliciteren voor een statutaire functie

Wanneer een statutaire functie voor Actiris voor aanwerving wordt opengesteld, wordt deze ofwel op de website van Selor en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, ofwel aan de laureaten van een gewestelijke reserve meegedeeld.

Handicap

Personen met een handicap moedigen we aan om te solliciteren. Signaleer het wanneer je solliciteert via de interface van Selor en we passen onze rekruteringsprocedure aan indien nodig. Word je aangenomen, dan zorgen we ook voor een optimale integratie op de werkvloer.

Statutaire werkaanbiedingen op de website van Selor

Er is momenteel geen werkaanbieding. Zodra er opnieuw één beschikbaar is, gaat de volgende procedure van start:

Generieke screening

Het gaat erom na te gaan of de kandidaten werkelijk aan de deelnemingsvoorwaarden voor de selectie voldoen: je cv wordt onderzocht in functie van het diploma en in voorkomend geval, in functie van de beroepservaring die voor de werkaanbieding vereist is.

In dit stadium vindt er soms een eerste evaluatie van bepaalde competenties plaats aan de hand van psychotechnische testen.

Specifieke screening

Het gaat er hier om na te gaan of het profiel van de kandidaten met de beoogde functie overeenstemt.

Deze fase kan uit een of twee rondes bestaan: soms wordt een pc-test afgenomen als het aantal kandidaten hoger is dan het aantal geplande gesprekken.

De specifieke screening houdt steeds een sollicitatiegesprek in voor een jury die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van Selor en twee vertegenwoordigers van Actiris. Dit onderhoud kan een gevalstudie en/of een schriftelijke proef inhouden.

De statutaire plaats wordt dan aangeboden aan de kandidaat die het beste resultaat behaalt voor de laatste ronde.

Deze procedure mondt uit in de indiensttreding voor een stageperiode van één jaar voor de niveaus A en B, of een stageperiode van 6 maanden voor de niveaus C en D. Tijdens deze stage vinden regelmatig evaluaties plaats. Pas aan het einde van de stage wordt de persoon in zijn functie benoemd.

Gewestelijke wervingsreserve

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert ook generieke selecties om een aanwervingsreserve aan te leggen, die vervolgens als basis zal dienen voor toekomstige selecties met betrekking tot specifieke functies (eventueel met een specifieke vereiste qua diploma en/of ervaring).

Deze selectie verloopt als volgt:

Selectie door het gewest (opstellen van een reserve)

  • Module 1: Psychotechnische tests – indien je hiervoor slaagt, word je voor de volgende stap geselecteerd.
  • Module 2.1: Schiftingsproef aan de computer om de kandidaten onder te verdelen naargelang de kennis en/of specifieke vaardigheden.

Via deze 2 modules wordt een reserve van laureaten, gerangschikt volgens slaagcijfer, opgesteld.

Raadpleging van de reserve door de werkgever (eindselectie)

  • Module 2.2: Sollicitatiegesprek voor een jury samengesteld uit een vertegenwoordiger van Selor en twee vertegenwoordigers van Actiris. Dit gesprek kan een casestudy of een schriftelijke proef omvatten.

De statutaire plaats wordt aangeboden aan de kandidaat met het beste resultaat in Module 2.2. Na deze procedure word je aangeworven met een stageperiode van een jaar voor de niveaus A en B of een stageperiode van 6 maanden voor de niveaus C en D. Tijdens deze periode vinden regelmatig evaluaties plaats. Pas op het einde van deze stage wordt de persoon in haar functie benoemd.