Aller au contenu principal

Een basisrecht

Het recht om te werken, gegarandeerd door artikel 23 van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vormt het basisprincipe van de bestaansreden van Actiris.

  • We spannen ons in om dit recht voor iedereen te kunnen waarmaken. Want Actiris biedt dienstverlening aan het individu.
  • Door de Brusselse arbeidsparticipatie te verhogen dragen we bij tot de economische en fiscale gezondheid in het Brussels Gewest, en verstevigen we zo de samenleving. Zo biedt Actiris dienstverlening aan de gemeenschap.

Onze twee strategische en doorlopende missies

  • We bundelen onze krachten en middelen om een kwalitatieve begeleiding en kwalitatieve diensten te verzekeren voor werkzoekenden tijdens hun doorstroming naar duurzaam en kwalitatief werk.
  • Daarnaast bieden we ook gratis diensten aan alle werkgevers bij hun zoektocht naar medewerkers

De strategische doelstellingen

Actiris wil een betrouwbare en onmisbare publieke partner zijn voor werkzoekenden en werkgevers, om zo bij te dragen tot een aanzienlijke stijging van de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars. Om deze visie te realiseren zijn vijf strategische doelstellingen vastgesteld:

  • Een doelgericht en aangepast dienstenaanbod aanbieden met het oog op tewerkstelling.
  • Bijdragen tot de vermindering van de langdurige werkloosheid met het oog op een verhoging van de tewerkstellingsgraad.
  • De werkzoekenden begeleiden naar begeleidingstrajecten op maat om hun inschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer in beroepen die rekruteren.
  • De coherentie van het interne en externe dienstenaanbod verbeteren om beter in te spelen op de behoeften van onze doelgroepen.
  • Kwaliteitszorg garanderen voor onze gebruikers en onze medewerkers.

Meer info

Lees voor meer informatie het volledige document of bekijk de video van ons beheerscontract 2023-2027.