Aller au contenu principal

Het miniplan

Het miniplan is geschikt voor alle bedrijven, maar beantwoordt vooral aan de behoeften van kleinere bedrijven (minder dan 50 VTE’s).

Je bedrijf kan werken met een situatie die verband houdt met diversiteits- en anti-discriminatiekwesties. Enkele voorbeelden: vooroordelen tegenover personen van vreemde afkomst, intergenerationele samenwerking, glazen plafond (hogere hiërarchische niveaus die bepaalde categorieën mensen niet bereiken), aanwerving en inclusie van een persoon met een handicap. Dit plan kan het vertrekpunt vormen voor een vollediger diversiteitsbeleid. Je bedrijf kan later bijvoorbeeld nog kiezen voor een globaal plan.

Sectoraal actiepunt: Het is verplicht om minstens één sectoraal actiepunt (als er een sectorakkoord is) op te nemen.
Duur: 2 jaar
Financiering: 5.000 euro
Diversiteitslabel: Nee

Het globaal plan

Het globaal plan is een vollediger instrument met een systematische aanpak.

Je bedrijf kan een globale analyse maken van het diversiteits- en antidiscriminatiebeleid. Het kan  bovendien structurele en duurzame acties ondernemen in vier organisatiedomeinen (aanwerving en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering). Je kunt dit plan gebruiken als kader voor het beleid van je bedrijf.

Sectoraal actiepunt: Het is verplicht om minstens drie sectorale actiepunten (als er een sectorakkoord is) op te nemen.
Duur: 2 jaar
Financiering: Cofinanciering van 10.000 euro
Diversiteitslabel: Ja

Het thematisch plan

Een thematisch plan geeft je de mogelijkheid om diepgaander en innovatiever te werk te gaan. Het kan oplossingen en acties voorstellen om specifieke uitdagingen aan te gaan.

Het thematische diversiteitsplan helpt bedrijven die eerder een globaal of thematisch diversiteitsplan hebben uitgevoerd. Dit plan dieper in op een bepaalde thematiek, om de diversiteit te verbeteren of discriminatie verder te bestrijden.

Het bedrijf kan een gedetailleerde thematische analyse maken van:

  • Een doelgroep of een beschermd criterium (bijvoorbeeld leeftijd, handicap, geslacht, afkomst of opleidingsniveau) vanuit het perspectief van deze vier domeinen: aanwerving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie of externe positionering
  •  Een domein binnen de organisatie vanuit het perspectief van een doelgroep

Sectoraal actiepunt: Mogelijkheid om sectorale actiepunten op te nemen
Duur: 2 jaar
Financiering: Cofinanciering van 10.000 euro
Diversiteitslabel: Ja

Wie is er betrokken bij het plan?

  • Je bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Je creëert een werkgroep diversiteit: de “ondersteunende structuur”. Deze werkgroep stelt het plan op en voert het uit.
  • Een consulent van de Dienst Diversiteit van Actiris helpt en begeleidt de werkgroep.
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Sociaal Fonds financieren de consulenten en de acties indien nodig.