Aller au contenu principal

Voor je een diversiteitsplan begint op te stellen, moet je ervoor zorgen dat je de steun geniet van het beslissingsorgaan van je bedrijf (ondernemingsraad, CPBW of een ander orgaan). Aarzel dus niet om een kort dossier (meerwaarde van de diversiteit, positieve getuigenissen, enz.) voor te bereiden om die steun te krijgen. De consulenten van de Dienst Diversiteit kunnen je helpen bij de uitwerking van de argumenten en kunnen je eventuele vragen beantwoorden.

Het diversiteitsplan wordt uitgevoerd door het bedrijf en steunt daarbij op het werk dat een interne ondersteuningsstructuur levert.  De handleiding voor de uitwerking van het diversiteitsplan legt elke stap van het plan gedetailleerd uit, ze levert nuttige informatie om je diversiteitsplan uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Het bedrijf geniet de begeleiding van een diversiteitsconsulent tijdens het hele uitwerkingsproces en de invoering van het diversiteitsplan.

Stap 1: De intentieverklaring ondertekenen

Je handtekening zetten onder de intentieverklaring over de diversiteit gaat vooraf aan de uitwerking van een diversiteitsplan.

Stap 2: Een ondersteuningsstructuur creëren

Je moet de 'ondersteuningsstructuur' van het project in je bedrijf creëren. Dat is een groep die het project zal opvolgen van de uitwerking tot de uitvoering van het diversiteitsplan.

Idealiter bestaat die uit 3 tot 8 personen. Wanneer je de ondersteuningsstructuur creëert, moet je erop letten dat ze de diversiteit van je bedrijf weerspiegelt:  arbeiders/arbeidsters, bedienden, Belgen, niet-Belgen, mannen, vrouwen, vertegenwoordig(st)ers van de verschillende afdelingen en metiers, enz.

Stap 3: Een stand van zaken opstellen (de analyse)

Na de creatie van je 'ondersteuningsstructuur', is het tijd voor de analyse! Om een stand van zaken op te stellen van de diversiteit in je bedrijf, bieden de diversiteitsplannen je twee analysemogelijkheden: een kwalitatieve of kwantitatieve analyse.

Stap 4: Actiepunten bepalen

Deze stap vormt de kern van je diversiteitsplan. In functie van het gekozen diversiteitsplan, ga je actiepunten vastleggen die je bedrijf zal uitvoeren in de loop van de twee jaar die het diversiteitsplan loopt.
Vergeet niet dat het moeilijk is om in twee jaar tijd alles te doen en je diversiteitsplan zal uiteindelijk ook worden geëvalueerd. Het is dus belangrijk om prioriteiten te stellen en het plan haalbaar te houden. Aarzel dus niet om een beroep te doen op de diversiteitsconsulenten om samen concrete en geschikte actiepunten op te stellen.

Stap 5: De kosten evalueren en je dossier indienen

Nadat je je actiepunten hebt bepaald, moet je ze nog begroten. Bijvoorbeeld, intern wat betreft de organisationele veranderingen en extern wat betreft de kost van een opleiding. Deze gegevens vormen de basis van je aanvraag van (co-)financiering in functie van het soort diversiteitsplan dat je hebt gekozen. Opgelet: vergeet niet dat je al deze uitgaven zal moeten kunnen rechtvaardigen bij de evaluatie van je diversiteitsplan.

Stap 6: Je diversiteitsplan uitvoeren

Na de goedkeuring van je diversiteitsplan door het bedrijf en het Beheerscomité van Actiris, kan je beginnen aan de invoering ervan door de vastgelegde actiepunten in de praktijk om te zetten.
Je consulente of consulent zal regelmatig contact met je opnemen en zal je voorstellen om een informele evaluatie uit te voeren na afloop van het eerste jaar. Die geeft je de kans om, indien nodig, de invoering van het plan in functie van de vastgelegde doelstellingen bij te sturen.

Stap 7: Je plan evalueren

Na twee jaar neem je de tijd om te kijken hoe ver je bent gekomen: zijn de actiepunten die in het begin zijn vastgelegd effectief gerealiseerd? Welk effect hebben ze gehad? Waar is er nog marge voor verbetering?
Bij deze stap beschikt je “diversiteits”-groep over een evaluatieschema en de steun van je diversiteitsconsulent.

Stap 8: Het diversiteitslabel aanvragen

Om dat label te krijgen, moet je bedrijf zich engageren in een globaal of thematisch diversiteitsplan en het ook uitvoeren. Na een positieve eindevaluatie, zal je een aanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen indienen om het label te krijgen.

Stap 9: Diversiteit duurzaam maken in je bedrijf

Diversiteitsplannen zijn bedoeld om duurzaam te zijn. De globale of thematische diversiteitsplannen zijn tools die je kunt gebruiken om in je bedrijf de diversiteit te blijven bevorderen en discriminatie verder te bestrijden. Natuurlijk blijft de diversiteitsconsulent steeds aan je zijde staan.

Wil je een diversiteitsplan opstellen of heb je hulp nodig om het meest geschikte diversiteitsplan te vinden voor je bedrijf of behoeften?

Contacteer ons