Aller au contenu principal

Voortraject

Voor je een diversiteitsplan begint op te stellen, moet je ervoor zorgen dat je de steun geniet van het beslissingsorgaan van je bedrijf (ondernemingsraad, CPBW of een ander orgaan). Aarzel dus niet om een kort dossier (meerwaarde van de diversiteit, positieve getuigenissen, enz.) voor te bereiden om die steun te krijgen. De consulenten van de Dienst Diversiteit kunnen je helpen bij de uitwerking van de argumenten en kunnen je eventuele vragen beantwoorden.

Het diversiteitsplan wordt uitgevoerd door je bedrijf en vertrekt van het werk van een interne ondersteuningsstructuur. De handleiding voor de uitwerking van het diversiteitsplan legt elke stap van het plan gedetailleerd uit, ze levert nuttige informatie om je diversiteitsplan tot een goed einde te brengen. Je bedrijf geniet de begeleiding van een diversiteitsconsulent tijdens het hele uitwerkingsproces en de invoering van het diversiteitsplan.

Stap 1: De intentieverklaring ondertekenen

Je handtekening zetten onder de intentieverklaring over de diversiteit gaat vooraf aan de uitwerking van een diversiteitsplan.

Stap 2: Een ondersteuningsstructuur creëren

De ondersteuningsstructuur is een groep die het project zal opvolgen van de uitwerking tot de uitvoering van het diversiteitsplan. Die moet je zelf creëren in je bedrijf.

Idealiter bestaat die uit 3 tot 8 personen. Let er op dat deze groep de diversiteit van je bedrijf weerspiegelt: arbeiders/arbeidsters, bedienden, Belgen, niet-Belgen, mannen, vrouwen, vertegenwoordig(st)ers van de verschillende afdelingen en beroepen,...

Stap 3: Een stand van zaken opstellen 

Na de creatie van je 'ondersteuningsstructuur', is het tijd voor de analyse! Om een stand van zaken op te stellen van de diversiteit in je bedrijf, bieden de diversiteitsplannen je twee mogelijkheden: een kwalitatieve of kwantitatieve analyse.

Stap 4: Actiepunten bepalen

Deze stap vormt de kern van je diversiteitsplan. In functie van het gekozen diversiteitsplan, ga je actiepunten vastleggen die je bedrijf zal uitvoeren in de loop van de twee jaar dat het diversiteitsplan loopt.

Vergeet niet dat het moeilijk is om in twee jaar tijd alles te doen en dat je diversiteitsplan uiteindelijk zal worden geëvalueerd. Het is dus belangrijk om prioriteiten te stellen en het plan haalbaar te houden. Aarzel dus niet om een beroep te doen op de diversiteitsconsulenten om samen concrete en geschikte actiepunten op te stellen.

Stap 5: De kosten evalueren en mijn dossier indienen

Nadat je je actiepunten hebt bepaald, moet je ze nog begroten. Bijvoorbeeld, wat betreft de organisationele veranderingen en de kost van een opleiding. Deze gegevens vormen de basis van je aanvraag van (co-)financiering in functie van het soort diversiteitsplan dat je hebt gekozen. Opgelet: vergeet niet dat je al deze uitgaven zal moeten kunnen rechtvaardigen bij de evaluatie van je diversiteitsplan.

Stap 6: Mijn diversiteitsplan uitvoeren

Na de goedkeuring van je diversiteitsplan door het bedrijf en het Beheerscomité van Actiris, kan je beginnen aan de invoering ervan door de vastgelegde actiepunten in de praktijk om te zetten.

Je consulent zal regelmatig contact met je opnemen en zal je voorstellen om een informele evaluatie uit te voeren na afloop van het eerste jaar. Die geeft je de kans om, indien nodig, de invoering van het plan in functie van de vastgelegde doelstellingen bij te sturen.

Stap 7: Mijn plan evalueren

Na twee jaar neem je de tijd om te kijken hoe ver je bent gekomen. Zijn de actiepunten effectief gerealiseerd? Welk effect hebben ze gehad? Waar is er nog marge voor verbetering? Bij deze stap beschikt je 'diversiteitsgroep', de ondersteuningsstructuur, over een evaluatieschema en de steun van je diversiteitsconsulent.

Stap 8: Het diversiteitslabel aanvragen

Engageert je bedrijf zich in een globaal of thematisch diversiteitsplan? Na een positieve eindevaluatie, kan je een aanvraag indienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het diversiteitslabel te krijgen.

Stap 9: Diversiteit duurzaam maken in mijn bedrijf

Diversiteitsplannen zijn bedoeld om duurzaam te zijn. De globale of thematische diversiteitsplannen zijn tools die je kunt gebruiken om in je bedrijf de diversiteit blijvend te bevorderen en discriminatie verder te bestrijden. Natuurlijk blijft de diversiteitsconsulent steeds aan je zijde staan.

Wil je een diversiteitsplan opstellen of heb je hulp nodig om het meest geschikte diversiteitsplan te vinden voor je bedrijf of behoeften? Neem dan gerust contact op!

Contacteer ons